Çağdaş Sigorta EKspertiz Hizmetleri
     
   

 Eksperin Görevleri

         Nelerdir?

 

 

 

 

  Eksper Kimdir?

 

 

 

 

 

 

 

 Sigorta Nedir?

 
 
 
 
 

 

  

      Tetkik istenilen ziya ve hasarın sebep ve mahiyeti ile miktarın poliçe hükümlerine göre ödenecek tazminatın tayini için gerekli diğer hususları tespit etmek ve lüzumlu işleri yapmaktır. Yaptığı iş ise EKSPERTİZ'dir

 

    Sigorta Eksperi; Sigorta poliçesinin genel ve özel şartlarına vakıf olan, buna dayanılarak görüşüne başvurulan, sigortacının ve sigortalının güvenini kazanmış, araştırıcı, tarafsızlık içinde hasarı tespit ve takdir edebilen ve münhasıran bunu meslek edinmiş, serbest meslek sahibi özel veya tüzel kişidir

 

     Gözle görülmeyen elle tutulmayan, sadece kağıt üzerinde ifade edilen ve bizlere teminat olarak belirtilen en önemlisi bir para karşılığında satılan bir teminat unsurudur

 
         
     
    
Çağdaş Sigorta Ekspertiz Hizmetleri
Web sitemiz şu anda yapım aşamasındadır.. Çağdaş Sigorta Ekspertiz Hizmetleri
Web sitemiz şu anda yapım aşamasındadır..
Çağdaş Sigorta Ekspertiz Hizmetleri
Web sitemiz şu anda yapım aşamasındadır..
Teşekkürler.
Home About... contacts Message board Links Members

Ana Sayfa   

      

      

       

       


Adres

Mail 

 

  


montages

membres    

wallpapers 

outils      


persos    

entreprises

équipes

gens     


nus          

rue          

gens        

d閘ires     


affiches 

flyers   

CD's      


PHP et   DHTML 

Extensions  Dream' 


mes sons  

mes potes  

membres